Privaatsuspoliitika

Privaatsus- ja isikuandmete töötlemise poliitika

1. Administraator

Käesolev privaatsus- ja ISIKUANDMETE TÖÖTLEMIse poliitika (”Privaatsuspo­liitika”) kirjeldab, kuidas Alensa s.r.o., reg. Kood 27179681, Českomoravská 2408/1a, Praha 9 – Libeň, 190 00, Tsehhi, registreeritud äriregistris munitsipaalkohuses Prahas, sektsioon C, 102359, e-mail: info@alensa.ee, (”Alensa”) kogub, kasutab, edastab ja salvestab isikuandmeid (siin ja edasi “administraator”).

2. Isikuandmete kategooriad

Privaatsuspoliitika kehtib Alensa s.r.o. toodete pakkumisel seoses ostmistega. Privaatsuspoliitika kehtib ka isikuandmete käsitlemisel Alensa´i püsi­klientide puhul vastavalt 6 artikkel, 1.(b) lõik Regulatsioonile (EL) 2016/679 loodud Euroopa Parlament ja Volikogu poolt, mis on vajalikud Alensa s.r.o. lepingu sõlmiseks, mis kogub ja töötleb peamiselt järgnevaid andmeid:

 • Eesnimi ja perekonnanimi
 • Kohaletoimetamise aadress
 • Arvete esitamise aadress
 • Telefoninumber ja e-posti aadress
 • Makseandmed
 • IP-aadress ja muu teave teie poolt Alensa kodulehekülje või rakenduse kasutamise kohta.
 • Teie kehtiva kontaktläätsede raviretsepti digitaalne foto
 • Individuaalne optilise retsepti teave, sealhulgas läätsede tugevus/sfäär, aluskõver, diameeter, axis, silinder, ADD võimsus, läätsede tüüp või bränd.
 • Kommunikatsioon administraatori ja kasutaja vahel

3. Töötlusaeg

Vastavalt kohaldatavatele seadustele on isikuandmete säilitamine ja töötlemine lepingu täitmise tagamiseks ja lepingu registreerimiseks ning poolte õiguste ja kohustuste edaspidiseks rakendamiseks ja kaitseks ülalnimetatud isikuandmete säilitamine ja töötlemine. eesmärgiga 10 aasta jooksul viimase lepingu täitmisest, kui seadusest ei tulene teisiti lepingulise dokumentatsiooni säilitamiseks pikemat aega. Eespool nimetatud töötlemine on võimalik vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679, artikli 6, lõike 1. (b): “isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.”.

4. Personaalse teabe avaldamine

Me võime avaldada teie isikuandmeid igale oma kontserni liikmele, st oma tütarettevõtetele, põhivaldusettevõtte­le ja selle tütarettevõtetele.

Me võime avaldada teie isikuandmeid otseselt või kaudselt kolmandatele isikutele:

 • Transpordi firmad – isikuandmed, mis on vajalikud kohaletoimetamiseks meie transpordi partneritele
 • Hinnangulised veebilehed – isikuandmed, mis on vajalikud hinnangu andmiseks nende poolt
 • Maksmise väravate hooldajad – isikuandmed, mis on vajalikud tellimuse maksmiseks

Teised Teie isikuandmete kasutajad:

 • Google Analytics tarkvara hooldaja – Google Inc
 • E-mail ja SMS kommunikatsiooni tarkvara hooldaja – Mailkit
 • Alternatiivselt, võivad olla ka teised tarkvara hooldajad, mis ei ole hetkel kasutatud firmas.

Administraator ei kavatse avaldamist kolmandate riikidega (mitte EÜ riigid) või teiste rahvusvaheliste organisatsioo­nidega.

5. Turunduskom­munikatsioon

Turundus eesmärgi e-mailid võivad olla saadetud Teile Alensa s.r.o. poolt. See on lubatud Akt № 480/2004 Coll. Artikkel 7, osas 3. infoühiskonna teenustest, välja arvatud juhul, kui Te otsustate tulevikus teenustest loobuda.

Kui tulevikus Te otsustate, et soovite loobuda uudiskirjadest või muu info e-mailidest Alensa poolt, palume puutuda lingile iga e-maili allapool, kus Te saate soobuda Alensa teenustest.

Alensa s.r.o. säilitab iga e-mail kolmeks aastaks peale viimase tellimuse kinnitamist kahe poole vahel.

6. Teie õigused

 • Alensa vastutab teie isikuandmete töötlemise eest vastavalt kehtivale seadusandlusele.
 • Alensa parandab, kustutab või täiendab teie andmeid teie taotlusel või oma initsiatiivil, kui andmed osutuvad vigasteks, ebatäielikeks või eksitavateks.
 • Kui te ei soovi, et Alensa töötleb teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, saate igal ajal esitada Alensa´ile vastavasisulise avalduse. Kui Alensa on teie avalduse vastu võtnud, lõpetab Alensa teie isikuandmete töötlemise sellel eesmärgil.
 • Teil on õigust registriväljavõttes saada ka teavet, kust isikuandmeid on saadud, kui need ei pärine teilt; automatiseeritud otsuseprotsessist (sh profileerimine), samuti ettenähtud eeldatavast andmete säilitamise perioodist või selle perioodi määramiseks kasutatavatest kriteeriumitest. Veel on teil õigus registriväljavõtt­est saada teavet teie muudest ülalpool mainitud õigustest.

Küsimuste korral palume võtta meiega ühendust e-maili teel GDPR@alensa.eu, või pöörata Isikuandmete Kaitse Ametisse.

7. Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või mobiilsesse seadmesse Teie külastuse käigus. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea Te neid iga kord uuesti sisestama, kui naasete.

Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid veebiliikluse analüüsimiseks, kasutajakogemuste parandamiseks ja selle personaliseeri­miseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid Teenusepakkuja kasutab. Alensa veebilehte ja e-poodi kasutades nõustute, et veebileht kasutab küpsiseid.

Te võite küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovil. Võite kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades Alensa veebikülje kasutamise. Teatud funktsioone saab veebileht pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui otsustate küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid Teile kättesaadavad olla.

Alensa võib kasutada Google Analyticsit, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid. Kogutud küpsiste põhjal luuakse raporteid, mida Google säilitab. Google’i priva­atsuspoliitika on kättesaadav aadressilt

Küpsistega kogutud andmete edastamist loobumine Teil võimalik keelata küpsistega kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google’ile ja nende andmete edasist töötlemist Google’i serve­rites.

Selleks saate juhised aadressilt:

8. Lingid

Alensa kodulehel on olemas lingid, mis viidavad kolmandate isikutele ja organisatsioo­nidele. Me ei vastuta nende veebilehte sisu ja privaatsuse poliitika eest. Kui vajutad kolmandate isikute linkidele, palun mäleta, et sa lahkud meie veebilehelt ning sa pead tutvuma selle veebilehe isikuandmete poliitikat.

9. Turvalisus

Kõik Alensa e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

10. Privaatsus­poliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

11. Kontaktinfo

Võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi käesoleva Privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta või soovite saada registriväljavõtet. Meie kontaktandmed on järgmine: gdpr@alensa.eu.

Klienditeenindus:
+3726148022
info@alensa.ee

Privaatsuspoliitika ametnik:
Andrea Ornsteinova
dpo@alensa.eu

12. Kehtivus

Alates 20.05.2018.

VISA Master Card PayPal DHL omniva